image

วีเนียร์ คืออะไร

วีเนียร์ (บางครั้งเรียกว่า พอร์ซเลนวีเนียร์หรือเคลือบฟันพอร์ซเลน) เป็นการเคลือบฟันโดยใช้เซรามิกบางใสที่ถูกทำขึ้นตามสรีระฟันของแต่ละคน โดยทันตแพทย์จะแปะวีเนียร์ที่ผิวด้านหน้าของฟัน ทำให้สีฟันสม่ำเสมอและเรียงตัวสวยงามเป็นระเบียบ

วีเนียร์ (Veneer) ถ้าจะพูดให้เห็นภาพ เป็นการนำวัสดุที่มีหน้าตาคล้ายฟันมาเคลือบหรือแปะที่หน้าฟันโดยวีเนียร์นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสวยงามของฟันและช่วยป้องกันการทำร้ายของผิวฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสามารถช่วยให้คนที่มีฟันห่างฟันเล็กฟันบิ่นฟันเกเล็กน้อยฟันที่มีสีไม่เสมอกัน หรือฟันเหลืองมากๆ ก็กลับมาสวยงามได้ โดย วัสดุของการทำวีเนียร์ แบ่งเป็น ประเภทด้วยกันคือ

1.คอมโพสิต (COMPOSITE) จะเป็นวัสดุเดียวกับวัสดุอุดฟัน
2.พลอสเลน (PORCELAIN) เป็นเซรามิกชนิดหนึ่งคุณประโยชน์ของการทำวีเนียร์(Veneer)

 • วีเนียร์(Veneer) มีความมนทานและยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่
 • ไม่สามารถผุได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟันและรอยยิ้มของผู้รับบริการ
 • วัสดุที่ใช้ทำวีเนียร์เป็นวัสดุที่มีลักษณะและความใสเหมือนฟันธรรมชาติ
 • สามารถช่วยปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง
 • สามารถช่วยปรับแต่งรูปร่างของฟันให้มีความสวยงามขึ้น
 • ช่วยซ่อมแซมรูปร่างของฟันที่สึกกร่อนและถูกทำลาย
 • สามารถปกปิดสีฟันที่ผิดปกติหรือไม่สวยได้

วิธีการดูแลรักษาหลังทำวีเนียร์(Veneer)

 • หลังจากทำวีเนียร์(Veneer) คนไข้ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกฟันซี่ที่ได้รับการทำวีเนียร์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือก
 • ควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน
 • หากเป็นไปได้บ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที หลังจากนั้นไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารใน 30 นาที
 • หลังจากทำวีเนียร์ ควรหลีกเลี่ยงการกัดหรือเคี้ยวของแข็ง
 • พบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน อย่างสม่ำเสมอ