image

รากเทียม คืออะไร

ทันตกรรมรากเทียมคืออะไร รากฟันเทียมเป็นวัสดุที่ทำมาจากโลหะไทเทเนียม มีลักษณะรากเป็นสกรูจะถูกฝังเข้าไปที่ขากรรไกรอย่างแน่นหนา

ทันตกรรมรากเทียมนี้ใช้ทดแทนฟันที่สูยเสียไป ระยะเวลาการดูแลรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สุขภาพขากรรไกร และจำนวนฟันที่ต้องการปลูกรากเทียม 

โดยปกติจะแบ่งเป็น2ส่วนคือ

1ขั้นตอนการใส่รากเทียม เมื่อใส่รากเทียมแล้วจะต้องทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย3เดือน เพื่อให้ร่างกายตอบรับ และยึดติดกับตัวราก

2ขั้นตอนการใส่ตัวฟัน หลังจากรากเทียมยึดติดกับกระดูกเรียบร้อยแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนการใส่ตัวฟันต่อขึ้นมาจากรากเทียม ทั้งนี้ ฟันที่ต่อกับรากเทียมสามารถมีได้หลายแบบ ทั้งแบบติดแน่น1ซี่ต่อ1ราก หรือใช้รากเทียมรองรับสะพานฟัน หรือจะเป็นรากเทียมรองรับสะพานฟันก็ได้

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียม

• คนไข้สามารถใช้งานฟันได้ตามปกติ
• ทำความสะอาดง่ายเหมือนเป็นฟันแท้
• ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจ 
• ช่วยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• เป็นการรักษาระยะยาวต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม


ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนจะเริ่มปลูกรากฟัน เมื่อคุณได้รับการแนะนำจากทันตแพทย์ มีดังนี้
1.ตรวจสภาพช่องปากโดยทั่วไปอย่างละเอียด
2.ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้พร้อม หากคุณมีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลรักษาก่อน โดยทั่วไปแล้วหากคุณได้รับการรักษาทางการแพทย์อื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ การปลูกรากฟันจะสามารถทำได้ปกติ เพราะการปลูกรากฟันนั้นถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กเท่านั้น

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียม
1. ทันตแพทย์ตรวจสภาพช่องปากอย่างละเอียด
2. เอ็กซเรย์ช่องปาก เพื่อวิเคราะห์กระดูกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
3. วางแผนการรักษากับคนไข้อย่างละเอียด
4. ในบางกรณีอาจต้องมีการทำ CT Scan แบบ 3 มิติ
5. ทันตแพทย์ลงมือปลูกรากฟันตรงจุดที่ต้องการ ในบางกรณีอาจมีการเติมกระดูกบนฐานรากฟันเทียมก่อนการปลูกรากฟัน
6. รอให้กระดูกกับรากฟันเชื่อมติดกัน ขั้นตอนนี้อาจใช้ระยะเวลานาน 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกระดูก
7. เมื่อรากฟันเทียมเชื่อมต่อกับกระดูกขากรรไกรแล้ว ทันตแพทย์จะทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมให้ติดกับรากฟันที่ปลูกไว้
8. ติดตามผลกับคนไข้ด้วยการนัดตามเวลาที่เหมาะสม

วิธีการดูแลรักษาฟัน หลังจากปลูกรากฟันเทียม
• แปรงฟันให้สะอาดทั่วถึงทุกซอกทุกมุม
• ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันทุกวัน
• หลีกเลี่ยงอาหารที่แข็ง เช่น กระดูกอ่อน
• ควรพบทันตแพทย์ทุก 3-6 เดือน


เมื่อฟันทั้งซี่ของคนไข้เสียไป และต้องการทดแทนด้วยฟันปลอม การทำรากเทียมจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้คนไข้กลับมามีฟันที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ แข็งแรงทนทาน ทั้งยังดูดีเป็นธรรมชาติอีกด้วย อย่างไรก็ดี ในแต่ละเคสมีความเป็นไปได้แตกต่างกัน แนะนำให้ปรึกษาทันตแพทย์